Waar staan wij voor

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen…

1. Zich kan ontwikkelen

2. Zich welkom en veilig voelt

3. Samenwerkt met elkaar

4. Uitgedaagd wordt

5. Verantwoordelijkheid draagt

6. Voorbereid wordt op de toekomst

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen zich kan ontwikkelen

Op de Brinck groeien kinderen: ze worden niet alleen groter, maar worden sterk, mondig en zich bewust van de wereld om hen heen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in haar/eigen tempo. Dat mag en dat kan!

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom en veilig voelt

Op de Brinck mag je zijn wie je bent. We houden rekening met verschillen en respecteren die. We staan open voor elkaar en zorgen voor elkaar. Iedereen wordt gezien en gewaardeerd om zijn/haar eigen kwaliteiten.

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen samenwerkt met elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen samenwerken. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars verschillen en talenten om op deze manier tot een beter resultaat te komen. De leerkracht heeft hierin vooral een coachende rol.

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen uitgedaagd wordt

Wij hebben oog voor de individuele verschillen tussen de kinderen en passen het onderwijsaanbod hier op aan. Hiervoor hebben we een bewuste keuze gemaakt uit verschillende werkvormen en methodes. Wij dagen de kinderen uit om tot het beste resultaat te komen. Enthousiasme, motivatie en betrokkenheid zijn de belangrijkste aspecten hierbij.

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen verantwoordelijkheid draagt

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer op school. Wij stimuleren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces. Tijdens het werken in thema’s laten we kinderen hun eigen leervragen formuleren.

 

OBS De Brinck is een ontmoetingsplek waar iedereen voorbereid wordt op de toekomst

We leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst. Op de Brinck leren kinderen ict-vaardigheden ontwikkelen, kritisch denken en problemen oplossen, met elkaar communiceren en samenwerken, actief en creatief zijn.

 

Opleidingsschool

OBS De Brinck is opleidingsschool en participeert in het project ‘Opleiden in de school’. Dat betekent dat studenten van opleidingsinstituten in toenemende mate een deel van hun opleiding volgen op de werkplek.  Studenten worden  goed begeleid door mentoren en basisschoolcoaches. Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid.  Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid.  OBS de Brinck ontvangt jaarlijks studenten van Fontys Pabo Veghel en ROC de Leijgraaf.