Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is een afvaardiging van alle ouders. Zij bestaat uit ouders van kinderen die onze school bezoeken. 
De activiteitencommissie onderhoudt contacten met de schoolleiding, het team, de medezeggenschapsraad en de ouders. Zij organiseert diverse vieringen en buitenschoolse activiteiten. Eenmaal per jaar houdt de activiteitencommissie een ledenvergadering. 
Het tijdstip van de vergadering wordt gepubliceerd op de maandkalender. 
Wilt u over een bepaalde zaak iets zeggen of wenst u meer informatie, dan kunt u voor de vergadering contact zoeken met leden van de activiteitencommissie. 
Van de activiteitencommissie is een officieel door de notaris vastgesteld statuut op school aanwezig. Op verzoek kan dit ingezien worden. 
 

Leden Activiteitencommissie

Marleen Manders                 Voorzitter

Vacature                               Secretaris

Bart Verbaan                        Penningmeester

Susanne van den Elsen

Mandy van Vloten

Margie Wilbers

Petra Onverwacht

Sandra van Prooijen

Shanta Adhin

Yesenia de Winter

De ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten die niet vanuit het schoolbudget bekostigd kunnen worden. Te denken valt aan buitenschoolse activiteiten gericht op culturele en sportieve vorming van de kinderen, de bekostiging van vieringen en festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, e.d.).

Alle activiteiten die de activiteitencommissie organiseert worden uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

De bijdrage voor kinderen uit groep 1, 2 en 8 is € 25,00
De bijdrage voor kinderen uit groep 3 t/m 7 is  € 35,00.