BSO ’t Speelkwartier verzorgt voor- en naschoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar om ze voor- en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op de schoolvrije dagen onder te brengen. Dat gebeurt in een prettige en zo veel mogelijk huiselijke sfeer. Dat betekent aandacht en een luisterend oor van de aanwezige pedagogisch medewerker voor de kinderen.

Voor- en naschoolse opvang is volgens de visie geen verlengde schooldag, maar in feite een vervangende thuissituatie. Uw kind ‘moet’ niets en hoeft dus niet verplicht mee te doen aan allerlei activiteiten die worden aangeboden, maar mag (binnen bepaalde grenzen) doen wat het zelf wil. Activiteiten worden aangeboden in rubrieken, o.a koken en bakken, sport en spel, knutsel etc. Tevens is er gelegenheid om ook lekker op een rustig plekje een boek te lezen. De pedagogisch medewerkers streven samen met de kinderen naar een leuke invulling van de voor- en naschoolse opvang tijd. Bij de inrichting van de ruimten is rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen.

BSO ’t Speelkwartier is onderdeel van KDV Humpie Dumpie BV en heeft altijd een aparte BSO ruimte in de naastgelegen basisschool de Jan Bluyssen gehad, maar door een brand in de scholen op 31-12-2014 is de BSO meeverhuisd naar de tijdelijke noodlokalen op de Runmolen. De BSO beschikt over een grote aula die is ingericht als ‘huiskamer’, ‘knutselhoek’, ‘kookhoek met keuken’ en een speelhal.

De ruimte is ingericht naar de behoeftes van de kinderen en grenst aan een omheind schoolplein.

Meer informatie over de tussenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang vindt u op de website van kinderopvang Humpie Dumpie.
http://www.kdv-humpiedumpie.nl/